คณิตศาสตร์

ช่วยแสดงวิธีทำหน่อยค่ะ🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

คำตอบ

ที่บ้าน=20x50ส่วนร้อย
=10 ไร่
ที่ทำนา=40x50ส่วนร้อย
=20ไร่
บ่อปลา=40x50ส่วนร้อย
=20ไร่

แสดงความคิดเห็น