คณิตศาสตร์

ใครเล่นซูโดกุเป็นบ้างครับสอนหน่อย😅

คำตอบ