คณิตศาสตร์

การแยกกำลัง2สมบูรณ์ ข้อนี้ทำยังไงครับ

ซ : 6 2

คำตอบ