คณิตศาสตร์

วิธีคำนวณหาพื้นที่ผิวของรูปปริซึมหกเหลี่ยม ทำไงค่ะ

ปริซึมและทรงกระบอก

คำตอบ