วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยค่ะ

ให้พิจารณาแผนภาพวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้ ม เล้วตอบคําถาม ข้อ 13 - 15
ไฟฟ้า

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ