วิทยาศาสตร์

มีใครพอจะทราบไหมง่าาา อันนี้เค้างงจีงๆ😂

4:-จงระบุเกณฑ์ในข้อ 4 8 6 และ 0 ทเซีพกรจําแพกประเภาทของถําว สาร | แผนภาพ การจําแนกประเภทของสาร

คำตอบ