คณิตศาสตร์

ขอคำตอบเเละวิธีทำครับ
ขอบคุณครับ
(ที่ทำไม่รู้ถูกไหมนะครับ)

คำตอบ