ภาษาอังกฤษ

วลี "had a friend over" แปลว่าอะไรหรอคะ

คำตอบ