ภาษาอังกฤษ

If you have power, you can be great.
ประโยคนี้แปลว่าอะไรหรอคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ