วิทยาศาสตร์

ช่วยทีค่ะ​🙏🏻 คืออยากทราบว่าตรงความต่างศักย์รวมนี่หายังไงหรอคะ​ ใช้สูตรอะไร

ยบบ์ฝึกหัด » ฆ” % ศ 8 -@ ศร 1.ความด้านทาน 3 ตัว ขนาด 2.3 และ 5 โอห์ม ตอกนแบบอนุกรม มกระแส ' ง «ฆ” ๕ ไห ลผาน5 แอมแปร์ จงหาความด้านทานรวมและความต่างศักย์รวม

คำตอบ