คำตอบ

ถูกค่ะ เพราะว่าระหว่างคนสาร พื้นที่ผิวของน้ำตาลทรายที่สัมผัสกับน้ำจะมากขึ้น ทำให้ละลายได้เร็วขึ้นค่ะ

แสดงความคิดเห็น