คำตอบ

ตอบ 3 ค่ะ เพราะ
1. 1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ
2.ตัวประกอบของ30คือ 1,2,3,5,6,10,15,30
4.ตัวประกอบเฉพาะของ70คือ 2,5,7 ค่ะ 1 ไม่ใช่จำนวนเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น