ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ตอบอะไรค่ะ

| ๐ส ๐ ๒ทเลร๑๐ เทล! 15 ยเสทฑาทลน์๐อฟัต | .ไทล1! ทอ ทสต พเอท ฝ่า6 ร๐ท๐|ลรท๒. 6 ๒. เทล1! ๐. ทอ ร ทลส์ เหอทงส ทลหซ่ |ลร! ทาอทขา, ท6 เพอนไฮ่ ทอะ เทรง6 ๒๐๐๓ ๕. เม 19 อนฑ์รท, ไ. ทลฮ่ ๐%6๕ส์ ฮ่. 1๐ ตนทเธรห 0. หอน|ส ท๐! ทลงอ 4ต่ลทา ลทยส์ 4เส่ท่ลท .@๐6ร 1๐ ร๐ท๐๐| 1๐ต6ฝ่า6 อธงอ ส่อห. 2 อกย 1 ๒อ. ฮู๐6ร ๐. 1๐ ส. ๑๕๕ญู ร4. 1ธ๐ โร พ่อท, ทธ จเหอนไส่ ตอ 40 ๒อืน๐๒6 6งธฑ/ ทาอทข่า. @ |]5 ๒. เเอนไส่ ฮู๐๑ ๐. ใ๐ ๕. กาวทซํา ซ์5. 7ท๑ ร1๐ทฑา (ส่ลทาลฮุธร ฝ่าธ ห|ลฮู 5ร6@ห6หอไท ปํา6 ๐ฝ่า6 ส่อม, ๑ 7โก6 ๒. ส่ลทาลฮู6ร ๐. รธธหอธทอฮไท ส่. ฝ้า6 ๐ฝ้า6 ฉ่อ ฯ+6. 8ท6 ลทส์ ทอ ไลเท[ไต [ไหธส์ ไท ฟ่าไร 1๐พพท ร[ท๐6 ง่นไท 2009, 5 ๑ 8ก๑ ๒. ทอ 0. |เธซส่ ๓ ร7. |!/๐56 อ ไทธ ร๐ไสไธหร พลร แล่แฮส ไท ฝ้ท6 พละ, ส ๓ ๒. พเสร ไผ|เธต 0. 1ก 4. ไท6 48. 1ศูลฑ ทลร แหธสสท ทลส ทอ หล่” 19 ๒6 0๐น1เ, @ กล5ร ๒. ทลส 0๐. ท๕ 49. 56๐0 ล๐ฝัทย |ไอ เทล1!) รทอนไส่ อน? @ 9600 พ 0 ๒

คำตอบ

ดีค่ะสนใจเข้ากบุ่มทำการบ้านไหมคะ ถ้าสนใจแอดมาที่ไอดีไลน์ 0971200859p

Lil'liz

41 C personal pronoun
42 D เปลี่ยน เป็น V.3
43 B subject verb agreement
44 A if clause type 2
45 B ต้องเป็น V.2 เพราะ the other day สื่อถึงวันก่อน
46 C perfect tense
47 B subject verb agreement
48 D
49 D question tag ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง” ประโยค Question Tag ต้องใช้ will you, won’t you

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!