วิทยาศาสตร์

เรื่องสายใยอาหารค่ะ
ใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ
ขอบคุณค่ะ

ถ้าพืชและสัตว์ตายลง พลังงานจะถ่ายทอดให้ กับอะไร..... ได้แก่อะไรบ้าง . . . .

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ