ภาษาไทย

ครูให้เขียนการเขียนชี้แจง ประเด็นอะไรก็ได้ แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร แล้วเขียนยังไง ช่วยแนะนำหน่อยได้มั้ยคะ

คำตอบ

ชี้แจงอย่างเช่น เรื่อง คำไทยที่คนไทยไม่ใช้ พูดเกี่ยวกับว่า เราควรใช้ภาษาให้ถูกประมาณนี้ดีไหมคะ? หวังว่าจะช่วยได้น้า🤗

แสดงความคิดเห็น