วิทยาศาสตร์

นักกีฬาเทนนิส ตีลูกเทนนิสมวล 0.3 กิโลกรัม ข้ามตาข่ายด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที ขณะที่ลูเทนนิสเคลื่อนที่ มีพลังงานจลน์เท่าใด

คำตอบ