คณิตศาสตร์

ช่วยเราหน่อยน้า 😅 ให้หาพื้นที่ผิวของปริซึม

คำตอบ

ปริซึมสี่เหลี่ยมคางหมู
พื้นที่ฐาน = 1/2 x สูง x ผลบวกด้านคู่ขนาน
=1/2 x 10 x (12+8)
= y
มี 2 หน้า
=2y
พื้นที่ผิวข้าง = เส้นรอบรูปฐาน x สูง
=(8+12+12+10) x 12
=z
พื้นที่ผิวทั้งหมด
=y+z

แสดงความคิดเห็น