วิทยาศาสตร์

เรื่องระบบนิเวศ
ใครรู้ช่วยตอบหน่อยน้ะคะ
ขอบคุณค่ะ

พยาธิในลําไส้สุนัขมี ความสัมพันธ์กันแบบใด

คำตอบ

ตอบ : สภาวะปรสิต (Parasitism: -,+) หมายถึง ความสันพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปอาศัยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น