คณิตศาสตร์

หนูโพสต์ถามมา2ครั้งแล้ว😢😢😢

ช่วยหน่อยค่ะ

เพื่อนหนูเกือบทั้งห้องไม่ค่อยใจเลย

ส่งพรุ่งนี้ด้วย

6 แสดงวิธีคิดและวิธีทํา @@) ทอใช้บ้ามันทอดปลาไป ธิ๊ ลิตร แล้วยังเหลือน้ามันอยู่ครึงลิตร เดิมมีน้้ามันอยู่ในขวดเท่าใด @) ไบบัวมีอายุ 61 ปี ใบบุญมีอายุน้อยกว่าใบบัว เธู๊ ปี ใบบุญมีอายุเท่าใด อ แม่ค้ามีน้้าตาลทราย 20 กิโลกรัม นํามาแบ่งใส่ถุง ถุงละ รี กิโลกรัม ได้กี่ถุง ๐ ศักดิ์มีแก้วกระดาษ 120 ใบ นําไปใช้ 5 ของจํานวนแก้วกระดาษหั้งหมด ศักดิ์ใช้แก้วกระดาษกี่ใบ และเหลือกี่ใบ
9 น ฬา ไน ครูซื้อดินสอ | กล่อง มี 50 แห่ง นํามาแจกให้บักเวียน ร ของดินสมทีตี้อบ ครุแจกดิน ให้นักเรียนกี้แห่ง และเหลือกี่แห่ง = 40 แห่ง และเหลือดินลอ ธ50 - 40 «= 10 แห ตอบ ครูแจกคินสอให้นักเรียน 40 แห่ง เหลือดิบสอ 10 แท่ง พิจารณาความสมเหตุสมผลของคําตอบ มีตินสย 50 แห่ง ถ้าแบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กันจะได้กลุ่มล่ะ 50 +.5 ๓ 10 แห่ง, - นําไปแจก 4 กลุ่ม คิดเป็น 4 * 10 = 4ุ0 แท่ง 50 - 40 = 10 แทห่ง | เหลือดินสอ 10 แห่ง เป็นคําตอบที่สมเหตุสมม 6

คำตอบ

พี่ได้เเค่ข้อ2อ่ะขอโทษน้าามันหลายปีเเล้วพี่ลืม😂

dodo

ทำเศษเกินต้องติดส่วนเดิมด้วยสิครับ

แสดงความคิดเห็น