คณิตศาสตร์

ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ

ทกวี่ ครกรร าช์ก วร ทกร์ เบ้ตไนาวนาน52 1ทายรัชกาลจีี ๕ ฉัโยเป็นระ มพากพัตว์รืย าเว็โขรุศาเกล พืตกั าๆ ให้ ตกัรรากรวได้เสิกว้างไปตั้งแต่ เสติขๆ เปี่ยมราๆ ทัยง ถิ่นค่างๆ 140 มึกพั 1 แบบฝึกพัด 4 อ ลึ ว่ได้จากการเลื่อนขน 7 เป็นภาพท น ๓ เฉ 2 3 จงหาพิกัดของ ต ะ แบบ านจุดค ขี จ 1 กําพนดให้ [48๕๐ เป็นรูปคัน ง เข การเสือน 2) เป็นภาพที่ คัจากก 7 486๒ ซึ่งมีจุด ล”(7. และ 0” |*6 ซม.ๆ จงหาพื้นที่โดยประมาณขลงรูปที่ถําหนดให้ 7 ศู จากรูป จงใช้การเลื่อนขนานพิสูจน์ว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 307 มีพื้นที่เท่าถับ คล เ ๓ พื้นที่ของรูปสีเหลียมผืนผ้า 855

คำตอบ

จุด A อยู่ที่ (-4,2)
A' (7,2)
เเสดงว่า มันเลื่อนไปตามเเกน x อยู่ 7
ก็เอาตำเเหน่งตัวอื่นไปบวก 7 ที่ค่า x ก็ได้เเล้ว

dodo

เเปปๆๆ มันต้องเป็น 11 ขอโทษ😅😅

ผู้เยี่ยมชม

ขอบคุณค่ะ

แสดงความคิดเห็น