ภาษาจีน

的 สงสัยว่าทำไมคำนี้บางครั้งอ่านว่า de(เตอะ)บางครั้งอ่านว่า(ตี) ฟังเพลงจีนอะค่ะเลยฟังการออกเสียง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ