คำตอบ

รูปสุดท้ายค่า
ที่ต้องเลือกส่วนตัวเราเลือกใช้มัธยฐานนะคะ เพราะข้อมูลมันต่างกันมาก แสนกว่ากับแปดพันแบบนี้อะค่ะ ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน แต่ค่าเฉลี่ยไม่เหมาะกับข้อมูลกระโดด และ ฐานนิยมไม่เหมาะกับข้อมูลที่ความถี่ใกล้เคียงกันค่ะ

แสดงความคิดเห็น