คณิตศาสตร์

คืองงว่ามันคือสมบัติอะไรของเลขชี้กำลังอ่า ที่เราวงไว้ๆ

16. ตอบข้อก. โจทย์ 55 - 365 “6 และ 27” = 362 เซ้นลชัว @๑>-.๑: 267 05 2(%+ฯ7) 6 2 ได 0 2 ดังนัน ร 15 2

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ