คณิตศาสตร์
มัธยมต้น

ไม่ค่อยเข้าใจช่วยหน่อยค่ะ

แบบทดสอบแก้กลางภาค 1/2562 วิชาคณิตศาสตร์3 (ค 22101) ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คําชี้แจง จงแสดงวิธีทําอย่างละเอียด 1. สามเหลื่ นึ่ง มีด้ "หลียมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 25 เซนติเมตร และมีด้านประกอบมุมฉากด้านหนึ่ง ยาว 7 เซนติเมตร อยากทราบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าใด 5 4 ส่5, รส่.. ซ่ เข้, อ 4 จ, ร ๑, ส 2 นักเดินทางคนหนึ่ง ขี่จักรยานจากที่พักเพื่อไปเที่ยวที่น้าตกแห่งหนึ่ง โดยเริ่มออกจากที่พักไปทางทิศเหนือ หลังจากนั้นเขาขี่จักรยานไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตร แล้วจึงมุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออีก 10 กิโลเมตร จึงถึงน้าตกพอดี จงหาว่าที่พักของนักเดินทางคนนี้ อยู่ห่างจากน้าตกเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร
. จงหารากที่สองของ -= . 256 2. มี, แล. เลีคละขิ้, 5 ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายขายปากกาว่า ถ้าซื้อครึ่งโหลจะซื้อได้ในราคา 80 บาท แต่ถ้าซื้อปลีกจะซื้อได้ในราคา ด้านละ 13.50 บาท นักเรียนจะเลือกซื้อปากกาแบบใดจึงจะประหยัดเงินมากกว่ากัน 4, ต ส 6. จงหาค่าของจํานวนต่อไปนี้ ก ง25+ปู่8+ง64 =.ม 0 028555. 3 7๓==== วน ลี 5) 0.5766: ก

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!