คำตอบ

ง.หรือป่าวคะไม่เเน่ใจเพราะมันเป็นทศนิยมไม่รู้จบเเต่ไม่ใช่ทศนิยมซ้ำ

แสดงความคิดเห็น

น่าจะค.นะคะเพราะ3รูท16 จะได้6รูท2 เหมือนค่าติดรูท น่าจะเป็นจำนวนอตรรกยะ ข้อก.เลขซ้ำเป็นจำนวนตรรกยะ ข้อข.เป็นจำนวนตรรกยะเพราะเป็นจำนวนจริง ข้อง.เลขซ้ำ

แสดงความคิดเห็น