คณิตศาสตร์

ช่วยสอนข้อนี้หน่อยค่าาา
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการหาเส้นสะท้อนเลยคะ

กําหนด 44130 และให้เส้นตรง 6 ซึ่งมีสม 1ป พิกัดของจุด ตบ ก 0 การเป็น ๒ = -% เป็นเส้นสะท้อน จง ขา2 ดั ทั 3 และ' ซึงเป็นภาพที่ได้จากการสะท้อนจุด ศภ, 2 .'กัดเคลาเซี่ ทก 8และ 6%ส ซึงเป็นภาพที่ได้จา
การสะท้อน ม.2 การแปลงทางเรขาคณิต​

คำตอบ

ก็ต้องพล็อตกราฟขึ้นมาจาก y=-x เสียก่อน
ได้ออกมาประมาณนี้

เสริม : การพล็อตกราฟก็ลองกำหนดค่า y เป็นอะไรก็ได้ แล้วหาค่า x ที่สอดคล้องกับสมการ นิยมพล็อตแค่ 2-3 จุด
ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ -1,0,1
จะได้พิกัดที่ y=-x ผ่าน เป็น (1,-1) (0,0) (-1,1) แล้วก็เอาไปจุดลงกราฟ ลากเส้นเชื่อม นั่นแหละเส้นสะท้อน ที่เหลือก็เหมือนกับการพับกระดาษไปตามเส้นสะท้อนน่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ทำยังไงคะ

แสดงความคิดเห็น