ประวัติศาสตร์

1. วัดประจำรัชกาลที่3คือวัดอะไร
2. ตราเงินร.3ตราอะไร
3. กรมใดที่ดูเเลการค้ากับจีน(รัตนโกสินทร์)
4. วัดที่ขนาบข้างวัดอะไรสมัยธนบุรี
5. กฎหมายตราสามดวงมีอะไรบ้าง
ขอบสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ