คณิตศาสตร์

บอกวิธีคิดแบบละเอียดให้หน่อยค่ะ🙏🏻

นกระดาษคาตอบเหลถูกต้อง ๐ ซ่ 4. จํานวนใดเป็นรากทีสองของ 2.89. ก. 13,- 18 ขะแจ, 19 ค 1 ห, ณิต หนแฟ สห

คำตอบ

ใช้วิธีตั้งหารเอาค่ะ เป็นการตั้งหารเพื่อหารากที่สองโดยเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น