วิทยาศาสตร์

⭐ช่วยหน่อยนะคะต้องการด่วน!!!!⭐คานอันหนึ่งยาว2เมตรมีน้ำหนักหน่วงที่ปลายคานดังรูปมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางคนน้ำหนักถ่วงwเป็นเท่าใดคานจึงจะสมดุล
1.50N
2.100N
3.75N
4.200N
ขอแบบแสดงวิธีทำด้วยนะคะ🙏🙏🙏

ช่วยหน่อยนะคะต้องการด่วน!!!!

คำตอบ