คณิตศาสตร์

ใครทำสรุป จำนวนจริง จำนวนนับ จำนวนเต็ม จำนวนอตรรกยะ/ตรรกยะ บ้างคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ