วิทยาศาสตร์

โมเมนต์ทวนกับโมเมนต์ตามทำยังไง

คำตอบ

โมเมนต์ = แรง (หน่วยN) × ระยะทาง(หน่วยM)
M = F × L (โมเมนต์มีหน่วยเป็น NM )
สูตรโมเมนต์ 《Mทวน=Mตาม》
F1 ×L1=F2 ×L1
*ทวน = ทวนเข็มนาฬิกา (ทางซ้าย)
*ตาม = ตามเข็มนาฬิกา (ทางขวา)

เราตอบตรงคำถามมั้ยอะ 😆

แสดงความคิดเห็น