คำตอบ

7) 7.1 จริง
7.2 จริง
7.3เท็จเพราะถอดรูทเเล้วได้10ไม่ใช่-10ค่ะ
7.4เท็จเพราะ22/7 เป็นจำนวนตรรกยะค่ะ

แสดงความคิดเห็น