คณิตศาสตร์

x^4+64
เเยกตัวประกอบของพหุนามยังไงหรอคะ
**xยกกำลัง 4 นะคะ

เเยกตัวประกอบ ม.3

คำตอบ