สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ
1. พุทธปณิธานมีความสำคัญอย่างไร
2. การศึกษาเรื่องงน่ารู้จากพระไตยปิฎกมีประโยชน์อย่างไร
3.นักเรียนได้นำความรู้จากพระไตรปิฎกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
#ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าค่ะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ