คณิตศาสตร์

ทำยังไงคะ ต้องส่งอีก 1 ชม.ละค่าาา ช่วยหน่อย

ล ง8ญู0 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3 ภาคเรียนที่ 1 กา15 90 1 005 อซ่ย ด 0
การแยกตัวประกอบของพหุนาม

คำตอบ