วิทยาศาสตร์

ข้อ2,3,4ค่ะวอนผู้รู้ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

หนงสือเรยนรายวิชาพันฐานวิทยาศาสตร์ ม บ ย วร: ) งการน้าส้มสายชูที่มีความเข้มขันร้อยละ 5โดยปริมาตรต่อปริมาตร กรดนั้าสัมกับน้า ถ้าต้อ เน น้้าสัมสายชูเป็นสารละลายข้องก็ย จํานวน 20 ลิตร จะต้องใช้กรดน้าสัมกี่ลิตร ” ร. ถ้าต้องการเตรียมนําเชื่อมจ้านวน 3 ลิตร โดยการ ต้องใช้กลูโคสกีกิโลกรัม " เหล็กกล้าไร้สบิมขนิดหนึ่งมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ร้อยละ ต้องใช้โครเมียมคา อง โจกรบ 2 4 ถ้ามีโพแทสเซียมคลอไรด์ 45 กรัม จะสามารถเตรียมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์เข้มขันร้อยละ 15 อกปริมาณของตัวละลายเทียบ ละลายกลูโคสในน้าให้มีความเข้มขันร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร 9 โดยมวลต่อมวล ถ้าต้องการเหล็กกล้าไร้สนิม 3 ตัน “ โดยมวลต่อปริมาตรได้สูงสุดกี่ลิตร ** 5. ต่างทับทิมเมื่อละลายในนําจะได้สารละลายใสสีม่วงแดง การเตรียมสารละลายด่างทับทิม 3 ครั้งโดยใช้ปริมา ด่างทับทิมและปริมาณสารละลาย ดังตาราง ปริมาณด่างทับทิ เลา ปริมาณสารละลาย (๐ฑ ท เจจจเง
สารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ