ภาษาอังกฤษ
มัธยมต้น

ช่วยตอบหน่อยค่ะ เเละขอวิธีคิดนิดนึ่งนะคะ

จ ดเซ จจา " " จแลกเลง ไหลเฑิท ไอเล! ผลร เย จด พอ(ดญ ไท 1922. พรไลง) 0 ฟู (กอปูไลหล) ลทง เทดหลง. แลร (|ลลงล) ร0กดด|, ' ๒ 0 0ไรร (ผูล) ล )00 งห แล ถูนตแรกกยู 60เทตลญ, 'ไกเกล', ใท ใก 00กก่0 สตู่ลอดเเลท1. ใหใจ โร! รโอพ 4) .. (แล) ลอ0น! 0ล0ใ1ล่ท แทลทัดล ไท 1941. อ 9จ . .. (พท1อ) นทฝ่อลเ สตู!หลเลทก! ทลทลร รน0ก ลร ร 3เท เลก, 51. อ ย 1จ 6) นแจลคต (ฉกเฉ0รล) 10 แลอ0 9เดท 1อ6., "โกอ ใจรจจรจจจจ (ฉแลกลูลอ) |ใร ทลเทล ใ00, ใด !ทลพล| 00เท03. 9ใลท ไ.88 ซิ) นนนนง (60กนหแล) ใ0 018ลใ8 ทอพ 0กลเล01815. หือ 9) .. (ฉแลล18) ขํา8 โลทใลรนี0 โอน1 ให 1961 ลกส 10) ..... ... (ไฏแลพ) ไทลเท หลด ทด หนแ. . ขอล|ลใช 8 17) ...... . ปิเลส่อ| 12) .. กรแล0ไลแร 13) ..., 2๓๐ ([ปิสิ8

คำตอบ

1) didn't have
2) left
3) got
4) is
5) wrote
6) chose
7) changed
8) continued
9) created
10) followed
11) presented
12) appeared
13) made

วิธีคิดไม่มีค่ะ แค่ต้องรู้ช่องสองของเวิร์บนั้นๆ แล้วก็ดูโจทย์ว่าเป็นTenseอะไร แค่นี้ค่ะ

_`T^_

ขอบคุณค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!