วิทยาศาสตร์

ช่วยหน่อยนะคะ ไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะ ส่งวันศุกร์ค่ะ(ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ)

๓ แนอนว สน น อ แล ว 010 001 0 เร แล เอลน! แ4' ' 6
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ