สังคมศึกษา

ข้อถามความแตกต่างของ 3 คำนี้หน่อยค่ะ
1.ที่ตั้งสัมพันธ์
2.ที่ตั้งสมบูรณ์
3.พิกัดภูมิศาสตร์
คือเรางงว่าอันบอกเหนือติด...ใต้ติด...
หรืออันไหนละ-ลอง~~~~~
ขอบคุณนะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ