สังคมศึกษา

ทะเลสาบวิตอเรียเกิดขึ้นได้อย่างไร

ตอน | อ ภรเลสา%เว็ก๓๑เร็จเถิดจีจเล้อก่าร์เจ ดเอน ----
ทวีปแอฟาริกา สังคมศึกษา

คำตอบ

ทะเลสาบวิกตอเรียถูกสร้างขึ้นอันเป็นผลมาจากการยกที่ดินโดยรอบ

แสดงความคิดเห็น