วิทยาศาสตร์

ข้อนี้ทำไงอ่ะคะ​ อธิบายยให้ฟังงที​
ขอบคุนค่ะ🙏🙏🙏🙏🙏

เรว 0 ฐ3 .295 (5 ไซโกท 6. เอ็มบริโอ ชลุณ 2แม่ แน 3. การศึกษาพัก ั่วลั นธุกรรมของถัวลั1 ลันเตา' สําคัญต่อความวู้ทางพัก เร ว 'ของเมนเตลมีความสําคัญต่อความรู้ทางพันธุตาแตร์ /์ สมมติให้การมีลักอิ้ม เป็นลั=» 4 ลุมมติให้! น วป ยืน1ค่ ="ยนทควบคุมลักษณะการมีลักคิ้มมี 2 แบบ 0 เป็น ยืนเด่นกําหนตดลักษณะการมีลักยึ้ม ๕ เป็น ยืนต้อยกําหนดลักษณะการไม่มีลักยิ้ม (1) คนที่มีลักยิมมีคู่ยืนแบบใดบ้าง ถ้าคํานึงเฉพาะการถ่ายทอดลักษณะการมีลักบิม คนที่มีคู่ยืนแต่ละลักษณะจะสร้างเซลล์สืบพันธุ์แน (อ ห วีลักยิ้มแต่แม่ไม่มีลักยิ้ม จะมีรูปแบบคู่ยี่ มีโอกาสทัจู . เราจะทราบได้อย่างไรว่ากลุ่มอาการบา
พันธุกรรม​ วิทย์​ ดีเอ็นเอ​ เซลล์​ สืบพันธุ์​

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ