ภาษาไทย

ช่วยเเต่งการ์พฉบัง16หน่อยค่ะ เอา6บทหัวข้อรู้รักภาษาไทย

คำตอบ

ความเป็นไทยเด่นด้วยภาษา  ล้านอักษรา
ทรงคุณค่าปรารถนา 
อย่าให้ใครมาพรากนา เเลกด้วยชีวา
อันตัวข้าขอยอมพลี
ผ่านมาเจ็ดร้อยกว่าปี คนไทยภักดี
ยอมเเลกพลีเลือดเนื้อไป
เราต้องใคร่อนุรักษ์ ทำให้ประจักษ์
อย่าให้วิบัติเสียหาย 
เลือกใช้คำให้ถูกหมาย ใช้ผิดคำกลาย
ผิดความหมายกลายเป็นโจร

แสดงความคิดเห็น