สังคมศึกษา

เพราะเหตุใดพระเจ้าอนุรุทธมหาราชจึงยกกองทัพไปสู้รบกับพระเจ้ามนูหะผู้ปกครองเมืองสุธรรมวดี

คำตอบ