คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2 เรียนอะไรบ้าง

คำตอบ

ก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อัตราส่วนและร้อยละ การวัด ความเท่ากันทุกประการ การแปลงเรขาคณิต เลขยกกำลัง พหุนาม แล้วก็จะมีบทประยุกต์อะไรทำนองนี้อ่ะ (คณิตศาสตร์)

แสดงความคิดเห็น