สังคมศึกษา
มัธยมต้น

สังคมม.2เรียนเรื่องอะไรบ้างค่ะ

Choosen As Best Answer

ถ้าจำไม่ผิดจะมี 2เรื่องหลักๆนะคะ
• เศรษฐศาสตร์
-การออมและการลงทุน
-การผลิตสินค้าและบริการ
-เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ
-การคุ้มครองผู้บริโภค
-ระบบเศรษฐกิจ
•พระพุทธศาสนา
-ประวัติ,ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
-พุทธประวัติ,พระสาวก,ศาสนิกชนตัวอย่าง
-หลังธรรมทางพระพุทธศาสนา
-พระไตรปิฏกและพุทธศาสนสุภาษิต
-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ไม่รู้ตรงกันมั้ยนะคะแต่ที่เค้าเรียนมาอย่างงี้💛

Pichayapa_baitoey

ขอบคุณค่ะ

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!