วิทยาศาสตร์

👉สังเคราะห์แสงง
ใครพอจะทราบที่มาของสมการเคมีนี้บ้างหรือรายละเอียดของการสังเคราะห์แสงของพืชบ้างคะ!?
....ขอบคุณค่ะ....

คำตอบ

เป็นกระบวนการของพืชที่สามารถสร้างอาหารได้ค่ะเช่น พืช สาหร่าย แบคทีเรีย(บางชนิด)ค่ะ
โดย จะเปลี่ยนพลังงานแสงให้กลายเป็นพลังงานเคมีค่ะ

ปล.ความจิงลูกศรข้างบนจะเป็นคำว่า "แสงแดด " และข้างล่างจะเป็นคำว่า
" คลอโรฟิลล์ " ค่ะ

แสดงความคิดเห็น