สังคมศึกษา

สังคมม.2เทอม1เรียนเรื่องอะไรบ้างคะ จะได้เตรียมตัวอ่านก่อนเปิดเทอม

คำตอบ

ของพี่เรียนงี้
เทอม1-แผนที่+ทวีปยุโรป+แอฟริกา+ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เทอม2-เศรษฐศาสตร์+หน้าที่พลเมืองดี+วัฒนธรรม
ไม่แน่ใจว่าเรียงแบบนี้กันทุกรร.มั้ยนะ

แสดงความคิดเห็น