คอมพิวเตอร์

ทำไมเกรดในระบบsgsเคลื่อนที่ตลอดเวลาเลยเป็นเพราะอะไรคะ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ