ประวัติศาสตร์

งานวรรณกรรมส่วนใหญว่ของธนบุรีสืบทอดมาจากวรรณกรรมจากที่ใดค่ะ

คำตอบ

กรุงศรีอยุธยาครับ เพราะว่าในสมัยธนบุรีบ้านเมืองอยู่ในช่วงศึกสงคราม วรรณกรรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับการฟื้นฟู

แสดงความคิดเห็น