สังคมศึกษา

เเผนที่เล่มคืออะไรคะ

คำตอบ

คือ เป็นการนำเอาแผนที่ประเภทต่างๆ เช่น แผ่นที่ภูมิประเทศ แผนที่เมืองหลวง
#มารวมไว้ในเล่มเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น